NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

THÀNH PHẦN TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM:

Nước thải dệt nhuộm là nước thải sử dụng nhiều hóa chất và nguyên liệu diệt là đa dạng nên nước thải ra rất phức tạp nhưng đặc tính chung của nước thải là có nhiệt độ , độ màu, độ kiềm, BOD và chất lơ lửng (SS) cao.

Cụ thể các thành phần nước thải phát sinh qua các công đoạn dệt nhuộm như sau:

Công đoạn

Chất ô nhiễm trong nước thải

Đặc tính của nước thải

Hồ sợi, giũ hồ

Tinh bột, glucozo, carboxy metyl cenlulozo, polyvinyl alcol, nhựa, chất béo và sáp

BOD cao 

Nấu, tẩy

NaOH, chất sáp và dầu mỡ, tro, soda, silicat natri và xo sợi vụn

Độ kiềm cao, màu tối, BOD cao)

Tẩy trắng

Hipoclorit, hợp chất chứa clo, NaOH, AOX, axit, …

Độ kiềm cao, chiếm 5% BOD

Làm bóng

NaOH, tạp chất

Độ kiềm cao, BOD thấp 

Nhuộm

Các loại thuốc nhuộm chính bao gồm nhuộm hoàn nguyên, phân tán, hoạt tính, trực tiếp, axit, cation, acid và các muối kim loại

Độ màu rất cao, BOD khá cao (6% tổng BOD), TSS cao

In

Chất màu, tinh bột, dầu, đất sét, muối kim loại, axit, …

Độ màu cao, BOD cao và dầu mỡ

Hoàn thiện

Vệt tinh bột, mỡ động vật, muối

Kiềm nhẹ, BOD thấp, lượng nhỏ.

Giặt công nghiệp

Giặt thông thường hoặc Giặt Denim

Độ màu cao, BOD thấp

(Nguồn: Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học – PGS.TS Lương Đức Phẩm)

Vì những thành phần phức tạp đó mà công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm phổ biến hiện nay là sử dụng phương pháp hóa lý là chính.Và để đảm bảo cho nước thải đầu ra có thể tái sử dụng thì công ty ETC có phương pháp sử lý nước thải như sau:

THUYẾT MINH SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ

Nước thải từ bể thu gom được cho qua bể điều hòa:

Bể điều hòa: Bể điều hòa giữ nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và ổn định nồng độ trước khi đưa nước thải đến các công trình đơn vị phía sau

Bể keo tụ tạo bông: Bể được bổ sung hóa chất để tăng hiệu suất của quá trình keo tụ, tạo bông thông thường thì sẽ bổ sung hóa chất như phèn nhôm PAC, polymer … với tác dụng chính là tách các cặn lơ lửng trong nước thải

Bể lắng 1: Các bông cặn kết hợp lại với nhau với kính thước lớn sẽ lắng xuống đáy và được đưa qua máy ép bùn để ép bùn thải

Bể sinh học hiếu khí: Tại đây dưới tác dụng của vi sinh vật hiếu khí các chất ô nhiễm hữu cơ  sẽ bij phân hủy lên tới 85-90% đảm bảo nước đầu ra

Bể lắng

Dùng để tách bùn lỏng hỗn hợp thành bùn và phần nước thải đã lắng trong ở trên. Bùn lắng được thu xuống đáy dốc của thiết bị lắng và tự động được bơm tuần hoàn trở lại bể sinh học. Phần bùn dư được bơm định kỳ sang bể chứa bùn.

Bồn lọc áp lực:

Nước thải được bơm vào bồn lọc dưới tác dụng của các vật liệu lọc các cặn bẩn không lắng được sẽ được giữ lại và nước trong sẽ chảy qua bể khử trùng.

Bể Khử trùng:

Phần nước trong sau khi lọc được dẫn sang bể khử trùng. Tại bể khử trùng, hóa chất khử trùng (Chlorine hoặc ozon) được sử dụng để khử khuẩn, tiêu diệt coliform trong nước thải trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải theo QCVN 13:2015/BTNMT, Cột A

Trung tâm Nghiên cứu DVCN và Môi trường ETC chuyên thực hiện Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ; Tư vấn và Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Để được tư vấn chi tiết và báo giá ngay hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0916.014.343 hoặc (028)39162814  hoặc Email:[email protected]

Share:
Liên hệ với chúng tôi ngay!