Sổ chủ nguồn thải nguy hại

Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại là gì?
Đăng ký sổ chủ nguồn thải tức là các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng kí để được cấp giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại thực hiện vận chuyển và xử lý CTNH theo quy định của thông tư 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Trong đó Quản lý chất thải nguy hại là các hoạt động liên quan đến việc phòng ngừa, giảm thiểu, phân định, phân loại, tái sử dụng trực tiếp, lưu giữ tạm thời, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.
Vì sao phải đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại là gì?
Đăng ký sổ chủ nguồn thải giúp các nhà quản lý môi trường có thể nắm toàn bộ quy trình xử lý rác thải nguy hại của các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động sản xuất thông qua việc lập hồ sơ báo cáo lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền về toàn bộ quy trình xử lý rác thải nguy hại của các đơn vị, doanh nghiệp.


Bộ tài nguyên, môi trường đã yêu cầu tất cả các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trong các ngành sản xuất, kinh doanh có phát sinh CTNH với chủng loại và số lượng nằm trong quy định tại thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2015 của bộ TNMT.
đăng kí sổ chủ nguồn thải.
Đối tượng phải thực hiện sổ chủ nguồn thải?
Được quy định tại Điều 2 Thông tư số 36/2011/TT-BTNMT áp dụng đối với :  
- Cơ quan nhà nước; tổ chức, cá nhân trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến việc phát sinh CTNH, quản lý CTNH trên lãnh thổ Việt Nam.
- Không áp dụng đối với chất thải phóng xạ; chất thải ở thể hơi và khí; nước thải phát sinh nội bộ trong khuôn viên của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung được xử lý tại công trình xử lý nước thải của cơ sở hoặc khu đó.
Ngoài ra có một số trường hợp mà Chủ nguồn thải CTNH phải đăng ký cấp lại Sổ đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH được quy định tại Điều 18 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.
Mô tả công việc
-  Xác định chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất.
-  Xác định nguồn và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất của cơ sở.
-  Xác định nguồn và khối lượng phát sinh của các loại chất thải khác.
-  Xác định mã đăng ký của các loại chất thải.
-  Lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho cơ sở.
-  Trình nộp Sở tài nguyên và môi trường.
Liên hệ để được tư vấn:
-  Hotline: 0903983932 - 028 39162814.
-  Email: [email protected]
Share:
Liên hệ với chúng tôi ngay!