Cam kết bảo vệ môi trường là gì?

Trong bối cảnh ngày càng tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững, lĩnh vực Cam kết Bảo vệ Môi trường đóng vai trò không thể thiếu. Nó đảm bảo rằng việc phát triển và hoạt động của các tổ chức và dự án được thực hiện một cách có trách nhiệm và tôn trọng môi trường, góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho hành tinh chúng ta.

Cam kết bảo vệ môi trường là gì?

Cam kết bảo vệ môi trường là một tuyên bố hoặc hợp đồng mà cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp đưa ra nhằm xác nhận sự cam kết và trách nhiệm của họ trong việc bảo vệ và duy trì một môi trường lành mạnh và bền vững. Đây là một cách để thể hiện ý chí và sự đồng thuận của bên cam kết đối với các nguyên tắc và hành động có lợi cho môi trường.

Một cam kết bảo vệ môi trường có thể bao gồm các mục tiêu và cam kết cụ thể về việc giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, sử dụng tài nguyên tự nhiên một cách bền vững, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường hiệu quả trong hoạt động của mình.

Cam kết bảo vệ môi trường
Cam kết bảo vệ môi trường

Ý nghĩa của việc lập cam kết bảo vệ môi trường

Lập cam kết bảo vệ môi trường có ý nghĩa như sau:

 • Cam kết bảo vệ môi trường giúp đánh giá và dự báo tác động của dự án lên môi trường thông qua phân tích chính xác. Điều này giúp hiểu rõ các vấn đề môi trường liên quan và nhận biết các tác động tiềm năng của dự án.
 • Cam kết bảo vệ môi trường đề xuất các biện pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án. Điều này dựa trên phân tích và đánh giá cụ thể, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường hiệu quả.
 • Cam kết bảo vệ môi trường là cơ sở pháp lý để chủ đầu tư thực hiện cam kết và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Nó xác định rõ trách nhiệm và cam kết của chủ đầu tư từ giai đoạn thi công đến hoạt động dự án.
 • Cam kết bảo vệ môi trường liệt kê tất cả các yếu tố giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ các nguồn gây ô nhiễm của dự án như nước thải, khí thải, chất thải rắn và các yếu tố khác. Mục tiêu là đảm bảo rằng dự án được triển khai một cách bền vững và không gây hại đến môi trường.
  Ý nghĩa của cam kết bảo vệ môi trường
  Ý nghĩa của cam kết bảo vệ môi trường

Mục đích của lập cam kết bảo vệ môi trường

 • Tuân thủ quy định pháp luật: Cam kết bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu pháp lý, đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn môi trường. Nó là một văn bản pháp lý cần thiết để đáp ứng các tiêu chí và yêu cầu cho dự án.
 • Bảo đảm hoạt động ổn định: Cam kết bảo vệ môi trường đảm bảo rằng hoạt động của doanh nghiệp diễn ra ổn định mà không gặp rắc rối liên quan đến môi trường. Nó giúp đảm bảo tuân thủ các quy định và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, tạo điều kiện cho hoạt động bền vững của doanh nghiệp.
 • Tối ưu hóa sử dụng tài nguyên: Cam kết bảo vệ môi trường đảm bảo việc sử dụng các nguồn lực liên quan đến dự án được lên kế hoạch và quản lý một cách hiệu quả. Điều này giúp tránh tình trạng thụ động và giảm chi phí điều chỉnh khi dự án đã đi vào hoạt động, bảo vệ tài nguyên tự nhiên và tăng tính bền vững của hoạt động.

Đối tượng lập Cam kết Bảo vệ Môi trường

Đối tượng lập cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT) bao gồm:

 • Chủ đầu tư dự án đầu tư: Đây là những tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện dự án đầu tư. Chủ đầu tư cần lập CKBVMT để cam kết bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện và hoạt động dự án.
 • Cơ quan quản lý môi trường: Bao gồm các cơ quan chuyên trách quản lý và giám sát môi trường, như cơ quan môi trường cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp địa phương. Các cơ quan này có vai trò kiểm tra và đánh giá CKBVMT để đảm bảo tuân thủ và bảo vệ môi trường.
 • Các bên liên quan khác: Bao gồm các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư, các tổ chức phi chính phủ, và các bên liên quan khác có quyền và lợi ích trong quá trình thực hiện dự án. Những bên này có thể được liên kết và tham gia vào việc lập và thực hiện CKBVMT.

Các trường hợp yêu cầu lập và đăng ký lại Cam kết Bảo vệ Môi trường

Các trường hợp sau đây yêu cầu lập và đăng ký lại Cam kết Bảo vệ Môi trường (CKBVMT):

 • Không triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng, tính từ ngày đăng ký CKBVMT: Nếu dự án không được triển khai thực hiện trong thời gian quy định, chủ đầu tư phải lập và đăng ký lại CKBVMT.
 • Thay đổi địa điểm thực hiện: Trong trường hợp dự án thay đổi địa điểm thực hiện so với thông tin đã đăng ký ban đầu, chủ đầu tư cần lập và đăng ký lại CKBVMT.
 • Tăng quy mô, công suất hoặc thay đổi công nghệ gây tác động và tăng lượng chất thải tiêu cực đến môi trường: Nếu dự án tăng quy mô, công suất hoặc thay đổi công nghệ làm gia tăng phạm vi tác động tiêu cực đến môi trường, hoặc tăng lượng chất thải và phát sinh chất thải mới có thành phần gây ô nhiễm cao hơn so với dự báo trong CKBVMT đã đăng ký, chủ đầu tư phải lập và đăng ký lại CKBVMT.

Quy trình tiến hành lập cam kết bảo vệ môi trường

 • Xác định mục tiêu và phạm vi của dự án bảo vệ môi trường.
 • Khảo sát và thu thập số liệu về quy mô dự án và hiện trạng môi trường trong khu vực dự án.
 • Đánh giá tác động của dự án đến môi trường và các yếu tố tài nguyên tự nhiên.
 • Xác định các nguồn gây ô nhiễm như khí thải, nước thải, chất thải rắn và tiếng ồn trong quá trình hoạt động của dự án.
 • Liệt kê và đánh giá các giải pháp bảo vệ môi trường, bao gồm các công trình và biện pháp giảm thiểu ô nhiễm.
 • Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn từ hoạt động của dự án, bao gồm các biện pháp thu gom, xử lý và tái chế.
 • Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường để đảm bảo tuân thủ cam kết và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
 • Soạn thảo công văn và hồ sơ đề nghị phê duyệt, gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.
 • Thẩm định và quyết định phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường từ Phòng Tài nguyên và Môi trường.
 • Triển khai và thực hiện cam kết bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của dự án, đồng thời tiến hành giám sát và báo cáo thường xuyên về tình trạng bảo vệ môi trường.

Cơ sở pháp lý của việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường

Cơ sở pháp lý của việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường bao gồm:

 • Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005: Đây là cơ sở pháp lý quan trọng về bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Luật này định rõ các nguyên tắc, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ và cải thiện môi trường.
 • Nghị định 29/2011/NĐ-CP: Nghị định này quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Nó xác định quy trình và yêu cầu để thực hiện đánh giá môi trường và cam kết bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư.
 • Thông tư 26/2011/TT-BTNMT: Thông tư này cung cấp các quy định chi tiết về việc thực hiện đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Nó hướng dẫn về quy trình, nội dung và các yêu cầu cụ thể để thực hiện cam kết bảo vệ môi trường.

Vì sao nên chọn trung tâm nghiên cứu dịch vụ công nghệ & môi trường ETC” làm đơn vị tư vấn?

Trung tâm nghiên cứu dịch vụ công nghệ & môi trường ETC là đơn vị tư vấn môi trường đáng tin cậy với hơn 10 năm kinh nghiệm, đội ngũ chuyên viên chất lượng và cam kết mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline  0903 983 932 để được tư vấn và hỗ trợ. Nhớ theo dõi website: https://moitruongetc.com để xem những thông tin bổ ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
0903.983.932