Đề án bảo vệ môi trường là gì?

Trong thế giới đang chịu áp lực từ ô nhiễm và suy thoái môi trường, việc lập và thực hiện đề án bảo vệ môi trường đóng vai trò quyết định nhằm giảm tác động tiêu cực và bảo vệ tài nguyên quý giá của chúng ta. Đề án Bảo vệ Môi trường không chỉ là trách nhiệm của các doanh nghiệp và tổ chức, mà còn là nhiệm vụ thiết yếu của toàn xã hội. Vậy đề án bảo vệ môi trường là gì? Mục đích và đối tượng của đề án bảo vệ môi trường ra sao? Hãy cùng Trung tâm nghiên cứu dịch vụ công nghệ & môi trường ETC tìm hiểu bài viết dưới đây.

Đề án bảo vệ môi trường là gì?

Đề án bảo vệ môi trường là hồ sơ báo cáo pháp lý mà doanh nghiệp hoặc tổ chức lập để đề ra biện pháp giảm tác động tiêu cực lên môi trường từ hoạt động của họ. Nó đưa ra kế hoạch và các biện pháp bảo vệ môi trường, nhằm đảm bảo sự bền vững và tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường.

Vì sao cần phải lập đề án bảo vệ môi trường?

Đề án bảo vệ môi trường là yêu cầu pháp lý đối với các cơ sở sản xuất và tổ chức kinh doanh thuộc diện lập báo cáo ĐTM đã đi vào hoạt động hoặc chưa có ĐTM được phê duyệt. Việc không lập đề án có thể dẫn đến xử phạt theo quy định của pháp luật.

Đề án bảo vệ môi trường đặt ra các biện pháp và kế hoạch để giảm tác động tiêu cực của hoạt động sản xuất, kinh doanh lên môi trường. Nó giúp bảo vệ nguồn tài nguyên và môi trường, giảm ô nhiễm và tiếng ồn, và thúc đẩy sử dụng tài nguyên một cách bền vững.

Đề án bảo vệ môi trường
Đề án bảo vệ môi trường

Mục đích của việc lập đề án bảo vệ môi trường (BVMT)

 • Lập Đề án BVMT giúp đánh giá tất cả các nguồn ô nhiễm đối với môi trường xung quanh dự án hoặc khu vực công ty, nhà máy, khách sạn. Điều này bao gồm đánh giá mức độ tác động của hoạt động đến môi trường nước, không khí, đất, tiếng ồn và các yếu tố môi trường khác.
 • Đặt mục tiêu theo dõi và giám sát diễn biến môi trườĐề án bảo vệ môi trườngng trong khu vực xung quanh dự án hoặc cơ sở kinh doanh. Việc theo dõi này giúp nắm bắt được các thay đổi và xu hướng môi trường, từ đó cung cấp thông tin cụ thể nhất về mức độ tác động ô nhiễm môi trường.
 • Dựa trên đánh giá tác động môi trường, Đề án BVMT đề xuất các biện pháp ngăn chặn và phòng ngừa ô nhiễm. Những biện pháp này có thể bao gồm việc sử dụng công nghệ xanh, áp dụng quy trình sản xuất sạch, quản lý chất thải, và các biện pháp khác nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
 • Đề ra các biện pháp xử lý ô nhiễm thích hợp nhất dựa trên đánh giá mức độ ô nhiễm. Các biện pháp này có thể liên quan đến việc xử lý chất thải, xử lý nước thải, kiểm soát khí thải, và các phương pháp xử lý ô nhiễm khác để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường.

Đối tượng cần phải lập Đề án Bảo vệ Môi trường

Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM): Đối với những doanh nghiệp thuộc đối tượng này, họ phải lập Đề án Bảo vệ Môi trường chi tiết, tuân thủ quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP. Đồng thời, các doanh nghiệp này không được phê duyệt trong các văn bản như Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường, Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường bổ sung, Quyết định phê duyệt Đề án Bảo vệ Môi trường.

Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập Kế hoạch Bảo vệ Môi trường: Đối với những doanh nghiệp thuộc đối tượng này, họ phải lập Đề án Bảo vệ Môi trường đơn giản, tuân thủ quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và các văn bản như Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường, Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường bổ sung, Quyết định phê duyệt Đề án Bảo vệ Môi trường.

Quy trình lập đề án bảo vệ môi trường

 • Tiến hành khảo sát và thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động của dự án cũng như môi trường xung quanh. Đánh giá điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội liên quan đến hoạt động của công ty.
 • Xác định nguồn gây ô nhiễm của dự án, bao gồm khí thải, nước thải, chất thải rắn và tiếng ồn. Xác định các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động.
 • Thu thập mẫu nước thải, chất thải rắn và khí thải tại nguồn, cũng như khí thải xung quanh. Sau đó, tiến hành phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm.
 • Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đối với môi trường, xác định các vấn đề và rủi ro môi trường có thể phát sinh.
 • Xây dựng các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường đối với dự án. Tìm ra các giải pháp công nghệ và quy trình hợp lý để giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường.
 • Đề xuất các phương án xử lý nước thải, khí thải và thu gom chất thải từ các hoạt động sản xuất của dự án. Đảm bảo rằng các phương án này tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn môi trường.
 • Xây dựng và phát triển chương trình giám sát môi trường cho dự án. Thiết lập các chỉ số và tiêu chí để đo lường và giám sát hiệu quả bảo vệ môi trường.
 • Soạn thảo công văn và hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án. Bao gồm các thông tin về đánh giá tác động môi trường, biện pháp phòng ngừa ô nhiễm và các phương án xử lý chất thải.
 • Thành lập đoàn kiểm tra thực tế để đảm bảo việc bảo vệ môi trường trong công ty được thực hiện đúng quy định và hiệu quả.
 • Thẩm định và quyết định phê duyệt Đề án Bảo vệ Môi trường, đảm bảo rằng các biện pháp và quy trình đã được đề xuất tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định.

Cơ quan Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường

Đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Cơ quan Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt Đề án Bảo vệ Môi trường chi tiết của các cơ sở sản xuất, kinh doanh có quy mô, công suất được quy định như sau:

Sở Tài nguyên và Môi Trường là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án Bảo vệ Môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có quy mô, công suất lớn. Điều này dựa trên quy định trong phụ lục II của Nghị định 18/2015/NĐ-CP, ban hành ngày 14/02/2015, có hiệu lực từ ngày 01/04/2015. Nghị định này do Chính phủ ban hành và quy định về việc đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Đối với đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Cơ quan Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt Đề án Bảo vệ Môi trường đơn giản được quy định như sau:

Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, quận là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án Bảo vệ Môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh có quy mô và công suất nhỏ hơn so với quy định tại phụ lục II của Nghị định 18/2015/NĐ-CP, ban hành ngày 14/02/2015, có hiệu lực từ ngày 01/04/2015. Nghị định này do Chính phủ ban hành và quy định về việc đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Hồ sơ cần thiết để lập đề án bảo vệ môi trường

Để lập Đề án Bảo vệ Môi trường, dưới đây là danh sách hồ sơ cần thiết:

 • Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư: Xác nhận hoạt động kinh doanh của công ty và quyền pháp lý để thực hiện dự án.
 • Thỏa thuận địa điểm xây dựng: Đối với dự án xây dựng mới, cần có thỏa thuận về địa điểm xây dựng từ cơ quan có thẩm quyền.
 • Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi: Các báo cáo này cung cấp thông tin về tính khả thi kinh tế và kỹ thuật của dự án.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất: Xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất liên quan đến dự án.
 • Sơ đồ vị trí dự án: Để xác định vị trí và phạm vi dự án trong môi trường xung quanh.
 • Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải: Bản vẽ này trình bày kế hoạch sử dụng đất và hệ thống thoát nước mưa và xử lý nước thải của dự án.
 • Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có): Nếu dự án yêu cầu xử lý môi trường, cần có bản vẽ chi tiết về các hệ thống xử lý này.

Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại tùy thuộc vào yêu cầu và quy định của cơ quan chức năng.

Kết luận

Trên đây là những thông tin chia sẽ cơ bản về đề án bảo vệ môi trường. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ có thêm kiến thức mới. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ “Trung tâm nghiên cứu dịch vụ công nghệ & môi trường ETC, đơn vị hàng đầu về lĩnh vực tư vấn môi trường tại tpHCM, Hà Nội và các tỉnh lân cận. Nhớ theo dõi website: https://moitruongetc.com để xem những thông tin bổ ích.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
0903.983.932