Hướng dẫn làm cam kết bảo vệ môi trường

Công ty tư vấn môi trường ETC chuyên Hướng dẫn làm cam kết bảo vệ môi trường với chi phí giá thành rẻ – nhanh chóng – tiện lợi phục vụ cho các doanh nghiệp muốn làm cam kết bảo vệ môi trường như bảo vệ môi trường cho trường mầm non, tiệm tạp hóa, siêu thị mini, cơ sở sản xuất bùn, xưởng sản xuất gang thép, xưởng chế biến mủ cao su, xưởng đóng tàu, kho chứa phân bón, cửa hàng xăng dầu, nhà trọ, khách sạn, bệnh viện, khu công nghiệp, nhà xưởng, khu sản xuất thủy sản, dệt nhuộm, mía đường, sản xuất cà phê, nhiễm dầu, thuộc da,….. LH : 0903 983 932

ho_so_tu_van_moi_truong_03

Nội dung thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

  • Địa điểm thực hiện.
  • Loại hình, công nghệ và quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
  • Nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng.
  • Dự báo các loại chất thải phát sinh, tác động khác đến môi trường.
  • Biện pháp xử lý chất thải và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.
  • Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Quy định về việc lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường

Tiền thân của tên gọi kế hoạch bảo vệ môi trường là cam kết bảo vệ môi trường và được thay đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 căn cứ vào số 55/2014/QH13.
Tuy nhiên tới thời điểm này vẫn chưa có thông tư hướng dẫn quy định rõ ràng về lập kế hoạch bảo vệ môi trường . Bạn hãy chú ý truy cập vào website moitruongetc.com để cập nhật những thông tin mới nhất về hồ sơ này.

Trách nhiệm của cơ quan chức năng khi tiếp nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kế hoạch bảo vệ môi trường , cơ quan có thẩm quyền quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều này phải xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, trường hợp không xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Tiếp nhận và xử lý kiến nghị về bảo vệ môi trường của chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Phối hợp với chủ đầu tư dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xử lý sự cố môi trường xảy ra trong quá trình thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Chat Zalo
0903.983.932