Tag Archives: nước thải dệt nhuộm

Phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm

Nước thải dệt nhuộm

Nước thải dệt nhuộm là nước thải sử dụng nhiều hóa chất và nguyên liệu diệt là đa dạng nên nước thải ra rất phức tạp nhưng đặc tính chung của nước thải là có nhiệt độ , độ màu, độ kiềm, BOD và chất lơ lửng (SS) cao.

Chat Zalo
0903.983.932