NƯỚC THẢI GIẾT MỔ GIA SÚC

  1. Thành phần tín chất đặc trưng của nước thải lò mổ
Tính chất Đơn vị Vùng giới hạn Trung bình
BOD mg/l 150-8500 3000
COD mg/l 500-16000 5000
TOC mg/l 50-1750 850
TN mg/l 50-850 450
TP mg/l 25-200 50
TSS mg/l 0.1-10000 3000
K mg/l 0.01-100 50
Độ màu pt- co 175-400 300
Độ đục   200-300 275
pH   4.9-8.1 6.5

 2. Quy trình thiết kế hệ thống xử lý nước thải lò mổ

Phương pháp vật lý:  Khi giết mổ sẽ dẫ tới phát sinh máu, lông, cát và quá trình rửa dụng cụ, vệ sinh vì vậy cần có bể lắng để tách các chất trên.

Phương pháp sinh học: Với nước thải giết mổ thì các thành phần chất hữu cơ COD, BOD rất cao cộng thêm nước tiểu, phân của động vật chảy trực tiếp vào hệ thống nên TN và TP cũng cao vì vậy công nghệ A2O được áp dụng để xử lý nước thải này.

A2O là viết tắt của AAO (Anaerobic – Anoxic– Oxic) là một công nghệ sinh học nhờ các vi sinh kị khí, vi sinh thiếu khí và hiếu khí để sinh trưởng bằng cách sử dụng các chất hữu cơ trên làm chất dinh dưỡng.

3. Sơ đồ công nghệ:

Thuyết minh sơ đồ công nghệ:

Bể lắng: Tách các cặn bẩn tồn tại trong nước nhờ trọng lực

– Bể điều hòa: Bể điều hòa giữ nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và ổn định nồng độ trước khi đưa nước thải đến các công trình đơn vị phía sau

Bể sinh học kị khí::

Quá trình này diễn ra dưới 4 giai đoạn chính

Giai đoạn 1: Thủy phân, cắt mạch các hợp chất cao phân tử

Giai đoạn 2: Axit hóa. Hình thành axit acetic, H2 và CO2 do các hợp chất hữu cơ chuyển hóa thành. Trong quá trình tiến hành cắt mạch hydratcacbon hình thành thêm CO2, H2O cùng các ancol đơn giản khác. Axit hóa làm giảm nồng độ pH có trong  nước thải. Bên cạnh đó, vi sinh vật làm nhiệm vụ phân giải metan có khả năng phân hủy một số loại chất nhất định như CO2 + H2, format, acetat, metylic và CO.

Giai đoạn 3: Acetate hóa. Các sản phẩm từ quá trình axit hóa được vi khuẩn acetic chuyển hóa thành acetate, H2, CO2 và sinh khối mới.

Giai đoạn 4: Methane hóa. Nếu ở các giai đoạn khác COD không hề giảm thì trong quá trình kỵ khí này hầu như hàm lượng COD bị giảm xuống. Acid axetic, CO2, H2, HCHO và methanol được chuyển hóa thành các hợp chất mới như methane, CO2 và sinh khối mới.

Trong  bể kỵ khí xảy ra quá trình phân hủy các chất hữu cơ hòa tan và các chất dạng keo trong nước thải với sự tham gia của hệ vi sinh vật kỵ khí. Trong quá trình sinh trưởng và phát triển, vi sinh vật kỵ khí sẽ hấp thụ các chất hữu cơ hòa tan có trong nước thải, phân hủy và chuyển hóa chúng thành các hợp chất ở dạng khí (khoảng 70 – 80% là metan, 20 – 30% là cacbonic). Bọt khí sinh ra bám vào các hạt bùn cặn.

Bể sinh học thiếu khí::

Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau: Hai chủng loại vi khuẩn chính tham gia vào quá trình này là Nitrosonas và Nitrobacter. Trong môi trường thiếu oxy, các loại vi khuẩn này sẻ khử Nitrat (NO3-) và Nitrit (NO2-) theo chuỗi chuyển hóa: NO3– → NO2 – → N2O → N2↑ Khí nitơ phân tử N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài. Như vậy là nitơ đã được xử lý.

Quá trình Photphorit hóa: Chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là Acinetobacter. Các hợp chất hữu cơ chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn Acinetobacter chuyển hóa thành các hợp chất mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa photpho nhưng dễ phân hủy đối với chủng loại vi khuẩn hiếu khí.

Bể sinh học hiếu khí::

Toàn bộ quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ trong nước thải tại bể sinh học hiếu khí nhờ vào hoạt động của vi sinh hiếu khí trong điều kiện oxy, nồng độ pH,… thích hợp. Đồng thời, VSV sử dụng nito và photpho trong nước thải để tổng hợp tế bào mới, CO2, H2O và giải phóng năng lượng.

Ngoài ra, các sinh vật tự dưỡng tham gia vào quá trình nitrat hóa và sunfat hóa khi phân hủy khí NH4+ và H2S.

Dưới đây là 3 giai đoạn xử lý sinh học hiếu khí trong quá trình phân hủy các chất hữu cơ:

– Giai đoạn 1: Oxy hóa và thủy phân các chất hữu cơ: Chất hữu cơ + O2 => CO2 + H2O + năng lượng

– Giai đoạn 2: Tổng hợp tế bào mới: Chất hữu cơ + O2 + NH3 => Tế bào VSV + CO2 + H2O + năng lượng

– Giai đoạn 3: Phân hủy nội sinh: C5H7O2N + O2 => CO2 + H2O + NH3 + năng lượng

Trung tâm Nghiên cứu DVCN và Môi trường ETC chuyên thực hiện Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ; tư vấn lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, khí thải cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Để được tư vấn chi tiết và báo giá ngay hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: (028)39162814/0916014343  hoặc Email yennhi.etc@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
0903.983.932