Category Archives: Tư vấn môi trường

Trung tâm Nghiên cứu Dịch vụ Công nghệ và Môi trường ETC chuyên tư vấn và thực hiện các hồ sơ môi trường cho cơ sở, công ty sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có liên quan đến môi trường.

 

Report on the completion of environmental protection works

Center for Research on Technology and Environment Services – ETC specializes in consulting and implementing report on completion of environmental protection works according to the decision on approval of the project’s EIA report.
The report on the implementation of environmental protection works (also known as the EIA / MPE / Environmental Protection Scheme / Project Completion Report) is an environmental document that the production, business, or production facilities Department has been granted the EIA Approval Certificate, the Environmental Protection Plan (for investment projects that are about to be constructed) or the certificate of the environmental protection scheme (for projects already in progress). in operation) need to report on the implementation of environmental protection works.
The report is submitted to the environmental management agency for inspection and certification before putting the project into official operation, serving as a basis for competent state agencies to examine and inspect the observance of the law on environmental protection during the operation of the project.

BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Nghiên cứu dịch vụ Công nghệ và Môi trường – ETC chuyên tư vấn và thực hiện hồ sơ báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường – ĐTM của dự án.
Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường (hay còn gọi là báo cáo hoàn thành ĐTM/KHBVMT/Đề án bảo vệ môi trường) là một hồ sơ môi trường mà các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được cấp giấy phê duyệt ĐTM, xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường (đối với các dự án đầu tư chuẩn bị triển khai xây dựng) hoặc giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường (đối với các dự án đã đi vào hoạt động) cần phải báo cáo về công tác thực hiện các công trình bảo vệ môi trường.
Báo cáo được thực hiện trình cơ quan quản lý môi trường kiểm tra, xác nhận trước khi đưa dự án vào hoạt động chính thức, là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của dự án.

QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 1.1 Quan trắc hiện trường: Phòng thí nghiệm Trung tâm nghiên cứu dịch vụ công nghệ và môi trường (ETC) có năng lực lấy mẫu quan trắc hiện trường hầu hết các loại mẫu và thông số môi trường theo quy chuẩn hiện hành như: Lấy […]

Periodic Environmental Monitoring Report

Periodic environmental monitoring reports are important and necessary environmental records for most of today’s production, business and service establishments. Let’s find out about periodic environmental monitoring reports and related issues with ETC Research Center for Technology Services and Environment.

Giới thiệu Phòng thí nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu Dịch vụ Công nghệ và Môi trường

Phòng thí nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu Dịch vụ Công nghệ và Môi trường (ETC) có chức năng phục vụ các công tác: quan trắc, giám sát, đo đạc và phân tích mẫu chất lượng nước, không khí, đất và cá hoạt động nghiên cứu khoa học môi trường. Hệ thống thiết bị PTN […]

Phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm

Nước thải dệt nhuộm

Nước thải dệt nhuộm là nước thải sử dụng nhiều hóa chất và nguyên liệu diệt là đa dạng nên nước thải ra rất phức tạp nhưng đặc tính chung của nước thải là có nhiệt độ , độ màu, độ kiềm, BOD và chất lơ lửng (SS) cao.

Tại sao cần lắp đặt hệ thống quan trắc tự động

Để được tư vấn chi tiết và giải đáp các thắc mắc xoay quanh hệ thống quan trắc tự động, hãy liên hệ với Trung tâm Nghiên cứu Dịch vụ Công nghệ và Môi trường ETC qua hotline: 0903983932 hoặc (028) 39162814. Trung tâm ETC có kinh nghiệm 20 năm trong lĩnh vực môi trường, cam kết cung cấp cho quý khách hàng các hệ thống thiết bị quan trắc tự động tốt nhất.

Quan trắc môi trường là gì

Theo quy định của luật bảo vệ môi trường Việt Nam thì khái niệm “ ô nhiễm môi trường “ được hiểu là ” sự làm thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm Tiêu chuẩn môi trường”. Còn theo tiêu chuẩn quốc tế thì sự ô nhiễm môi trường là việc xả thải […]

Hệ thống quan trắc nước thải tự động hãng HORIBA

Giám sát quan trắc tự động, liên tục nước thải đầu ra theo quy định tại khoản 1, khoản 3 điều 26, quy định bắt buộc đối với hệ thống quan trắc nước thải tự động phải có các thông số : lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, pH, nhiệt độ, COD, […]

Giới thiệu hệ thống quan trắc nước tự động

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Điều 26- Quan trắc nước thải tự động, […]

Chat Zalo
0903.983.932